Coaching

Effectiviteit van gedrag

Individuele of collectieve trajecten met medewerkers, gericht op het ontwikkelen van adequaat gedrag in veranderende omstandigheden. Een serie gesprekken waarin we op zoek gaan naar percepties, drijfveren, motivatie, belangen en handelingsperspectieven. Op basis van de gesprekken schrijf ik een reflectie en doe ik aanbevelingen.

Het eerste gesprek is kosteloos. Daarna volgt een serie gesprekken naar behoefte. De kosten worden op basis van bestede uren in rekening gebracht, vermeerderd met een dagdeel voor reflectie en aanbevelingen.