Omgaan met weerstand en conflicten

Mediation

De meeste conflicten gaan niet over het ‘wat’ (de aanleiding), maar over onderliggende gevoelens. Als het lukt om daar woorden aan te geven, is de grootste stap naar herstel van de relatie al gezet.

Het eerste gesprek is kosteloos. Daarna volgt een serie gesprekken naar behoefte. De kosten worden op basis van bestede uren in rekening gebracht, vermeerderd met een dagdeel voor reflectie en aanbevelingen.