Trainingen

Rollen en belangen

Zonder dat we het merken vervullen we vele verschillende rollen in ons leven. Bij al die rollen hoort gedrag, dat we vrijwel zonder nadenken inzetten. Is dat gedrag altijd in ons belang en in het belang van de ander? Over bewustwording en zelfreflectie.

  • rollen, gedrag en bewustwording
  • gespreksvoering op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid
  • belangenherkenning
  • onderhandelen

Twee bijeenkomsten van een dagdeel. Maximale groepsgrootte 12 deelnemers. Kosten € 395,- per deelnemer, excl. btw. Ook als in company training.


Creatief omgaan met veranderingen

Wat is de betekenis van de veranderingen waar we voor staan? Hoe verhoud ik me er toe? Welke vaardigheden moet ik ontwikkelen om in die veranderingen mijzelf te kunnen blijven?

  • Contexten en hun betekenis
  • Perceptie van de verandering
  • Zelfbeeld en leefrichting
  • Handelingsperspectieven

Twee bijeenkomsten van een dagdeel. Maximale groepsgrootte 12 deelnemers. Kosten € 395,- per deelnemer, excl. btw. Ook als in company training.